Купить книгу Нурмухаммедова (Архитектурный комплекс Ахмеда Ясави)
Будем рады ответить на Ваши вопросы
watsap
telergamm

Н.Б. Нурмухаммедов «Архитектуный комплекс Ахмеда Ясави»

Антикварные книги
Алматы, 1988 г.

Нұрмұхаммедов Н.-Б. «Ахмед Ясауи сәулет ғимараты»: Альбом — Алматы: Өнер, 1988. 168 бет. (Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. «Қазақстанның сәулет ескерткіштері»)
Бұл альбом XIV ғасырдың соңында Түркістан қаласында тұрғызылған айшықты құрылыс — Ахмед Ясауи сәулет ғимаратымен таныстырады, Алғы сөзде мавзолейдің салыну тарихы, оның композициялық құрылымы мен өрнектелуі жайлы қысқаша мәлімет берілген. Альбом оқырман қауымның көптеген өтініш-тілегі бойынша қайта басылып отыр.

Альбом знакомит с выдающимся памятником зодчества конца XIV века архитектурным комплексом Ахмеда Ясави в городе Туркестане, содержит сведения об истории создания мавзолея, дает краткую характеристику его композиции, конструкций и декора. Альбом переиздается с учетом многочисленных пожеланий широкого круга читателей.

The album introduses the reader to a remarkable monument of the late 14 th century — the Ahmed Vasawi Architectural Complex in the town of Turkestan. It contains some information about the history of the monument erection, gives a brief characterization of its composition, structures and decor. The album is republished on the request of wide sections of readers.